Up next


พิสูจน์ สัมภเวสี มารับของเซ่นไหว้ ?

5 Views
iTube Thailand
3
Published on 13 Jan 2020 / In บันเทิง

พิสูจน์ สัมภเวสี รุกขเทวดา ด้วยกล้องส่องผี Ghost Detector

กล้องส่องผี
Ghost Detector (GDT)

เครื่องถ่ายพลังงาน หรือ กล้องถ่ายวิญญาณ ประกอบขึ้นจาก Camera Depth ที่ใช้เทคโนโลยี Infrared Depth (IR Depth) หรือเซนเซอร์วัดระดับด้วยแสงอินฟราเรด ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้กับ อุตสาหกรรมภาพยนต์Computer Graphic ,โดรน ,หุ่นยนต์โรโบติค รถยนต์ , เทคโนโลยีการแพทย์ และอุตสาหกรรมบันเทิง อย่าง Xbox ของ Microsoft กับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Kinect

Camera Depth ของ Kinect ทำงานด้วยการฉายแสง Infrared เพื่อตกกระทบวัตถุที่อยู่ในระยะของแสง ซึ่งวัตถุที่อยู่ใกล้จะปรากฏแสงที่เข้มและสว่างกว่า วัตถุที่อยู่ระยะไกลกว่า เมื่อได้ผลลัพย์เป็นความสว่างที่แบ่งแยกวัตถุตามระยะได้แล้ว ก็สามารถนำผลลัพย์ที่ได้มาแยกด้วยโปรแกรมที่ใช้คัดเลือกโครงสร้างที่เป็นมนุษย์ ออกจากสิ่งแวดล้อม . . . จึงนำมาซึ่งการพบโครงสร้างของพลังงานที่ไม่มีรูปธรรมให้จับต้อง แต่สามารถปรากฏโครงสร้างที่คล้ายมนุษย์ได้ และนั่นคือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ของพลังงานที่เรียกว่า ผี หรือ วิญญาณนั่นเอง

ผี วิญญาณ หรือชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์คือ กลุ่มพลังงาน มีลักษณะเป็นสนามแม่เหล็ก ที่เหนี่ยวนำ ธาตุลม และ น้ำ เข้ามารวมตัวกันเป็น ไอน้ำ สามารถหักเหแสง IR ที่มาตกกระทบได้ ดังนั้น การใช้ระบบ IR depth เพื่อวัดค่าการตกกระทบของแสงต่อกลุ่มพลังงานที่มีลักษณะโครงสร้างของไอน้ำที่ตั้งโครงขึ้นมาบังเซนเซอร์และมีรูปร่างคล้ายมนุษย์ จึงเป็นการใช้เทคโนโลยีพิสูจน์ ความมีอยู่จริงของโลกแห่งวิญญาณ . . .

ที่มา : http://www.lucky4u.org/b/171

อุปกรณ์ GDT : http://www.lucky4u.org/p/677

====================

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 093-2424-954
Line : @lucky4u

แสดงมากขึ้น
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments

Up next