เพลง ลาวเวียงมั่นยืน

2 Views
iTube Thailand
3
Published on 23 Nov 2021 / In บันเทิง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ จัดทำเพลง "ลาวเวียงมั่นยืน" ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม ประเพณีวัฒนธรรม ประกอบการฟ้อนรำ เพลงชาติพันธ์ุจังหวัดบึงกาฬ

แสดงมากขึ้น
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments