10 หายนะทางการบินครั้ง****ร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลก | Q-VOB

1 Views
iTube Thailand
5

02:08 China Airlines Flight 140 (1994)
04:34 American Airlines Flight 587 (2001)
05:58 American Airlines Flight 191 (1979)
07:41 Iran Air Flight 655 (1988)
09:28 Malaysia Airlines Flight 17 (2014)
11:16 Air India Flight 182 (1985)
14:21 Turkish Airlines Flight 981 (1974)
15:34 เครื่องบินชนกันกลางอากาศที่จรรขีทาทรี (1996)
17:46 Japan Airlines Flight JAL123 (1985)
22:29 หายนะท่าอากาศยานเทเนรีฟ (1977)

แสดงมากขึ้น
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments