10 หายนะภัย พายุหิมะ | Q-VOB

3 Views
iTube Thailand
5

02:18 Snowzilla Blizzard, USA (2016)
05:27 Super Bowl Blizzard, USA (1975)
07:25 Chicago Blizzard, USA (1967)
09:52 New England Blizzard, USA (1978)
12:45 Chinese Winter Storms, China (2008)
15:20 North American Blizzard, USA (1996)
17:48 Storm of The Century, USA (1993)
20:30 Great Appalachian Storm, USA (1950)
22:21 Afghanistan Blizzard, Afghanistan (2008)
23:54 Iran Blizzard, Iran (1972)

แสดงมากขึ้น
0 Comments sort Sort By

Facebook Comments